20 Haziran 2021 Pazar

Staj İşlemleri

26039 defa okundu

STAJ TAKVİMİ

-          2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı staj dönemi 08 Haziran 2015- 21 Ağustos 2015 tarihleri arasındadır. Staj dosyaları, staj bitiminden sonra en geç (staj yönergesinin 17. Maddesine göre) 15 gün içinde Yüksekokul Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Hatalı staj dosyalarının düzeltilmesi işlemi okulumuz web sayfasından takip edilecektir.

 

-          Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık programı öğrencileri stajlarını 60 iş günü diğer programlardaki öğrenciler ise 30 iş günü yapacaklardır. Staj süresince çalışılmayan günler ve Pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj rapor süresi kadar staj uzamış sayılır.

 

STAJ İŞLEMLERİ

1- Öğrenci staj yapmak istediği işyeri/kurumdan, staj yapmasında sakınca yoktur veya işyerimizde/kurumumuzda staj yapabilir şeklinde bir belgeyi 22 Mayıs 2015 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmek zorundadır.

2-Eğer işyeri yukarıdaki belgeyi vermek için Yüksekokuldan yazı/belge istiyorsa, öğrenci Form: Staj-A  (indirmek için buraya tıklayınız) belgesini Bölüm Sekreterliğinde kayda aldırıp imzalattıktan sonra işyerine onaylatacaklardır.

3-Öğrenciler, işyerinden getirdikleri onaylı staj kabul belgelerini program staj komisyonundaki görevli öğretim elemanlarından uygun onayı aldıktan sonra Bölüm Sekterliğine en geç 22 Mayıs 2015 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İşyerinden bu işlemleri tamamlayan öğrenciler, daha sonra aşağıda belirtilen belgeler ile Bölüm Sekreterliğine başvuru yapıp, staj dosyasını web sayfamızdan doküman arşivinden indirebilirler. (Formlar öğrenciler tarafından doldurulacaktır ve fotoğraflar Form:Staj-C belgesine yapıştırılacaktır)

 1 adet Form: Staj-B belgesi, (indirmek için buraya tıklayınız)

2 adet Form: Staj-C belgesi, (indirmek için buraya tıklayınız)

3 adet fotoğraf,

1 adet Sigorta bildirim formu (Bölüm sekreterliğinden temin edilecek),

1 adet nüfus cüzdanı sureti

Staj Yönergesi,

5-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı staj dönemi 08 Haziran 2015- 21 Ağustos 2015 tarihleri arasındadır. Staj dosyaları, staj bitiminden sonra en geç (staj yönergesinin 17. Maddesine göre) 15 gün içinde Yüksekokul Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Hatalı staj dosyalarının düzeltilmesi işlemi okulumuz web sayfasından takip edilecektir.

6-Ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil) haricinde devamı alınmamış dersi olan öğrenciler staja çıkamaz. (36 saat sınırından dolayı ders alamayan öğrenciler veya devamsızlıktan kalan öğrenciler) staja çıkamaz.

7-Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık programı öğrencileri stajlarını 60 iş günü diğer programlardaki öğrenciler ise 30 iş günü yapacaklardır. Staj süresince çalışılmayan günler ve Pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj rapor süresi kadar staj uzamış sayılır.

8-Staj dosyası doldurulurken öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: Staj dosyasının ilk sayfasında Staj yapılan İşyerinin adı, kısım, çalışma süresi, iş bölümlerinin yazılması gerekmektedir.

Diğer sayfalarda kısım, sayfa no, yapılan iş ve tarih bölümlerinin yazılması gerekmektedir.

Sayfa boşluklarına staj yapılan her gün düzgün bir şekilde ayrıntılı olarak yazılacaktır.

İşyerinde/kurumunda kullanılan matbu örnekler var ise iliştirilecektir.

Her sayfanın altına işyerinin/kurumun kaşesi basılarak, işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.

Not: Stajda onaylatılması gereken A formu ile birlikte öğrenciler transkriptlerini de A formuna imza atan öğretim elemanına ibraz etmelidirler. Öğrencinin transkriptinde ortak zorunlu dersler dışında alamadığı veya devamsızlıktan kalmış olduğu dersler var ise staja çıkamaz. Transkript staj A formu ile birlikte teslim edilir.

 

                                        

 

T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Yalvaç 5 Günlük Hava Tahmin Raporu

 

ISPARTA

 

Öğrencilerimiz İçin Hızlı Erişim


► Akademik Takvim


Programlara Göre Ders Programı


► Staj Yönergesi (Yeni yönerge ilan edilecek)


► İşe Giriş Bildirgesi


► İlişik Kesme Formu


 
 
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }