26 Kasım 2020 Perşembe

Kurum içi ve kurumlar arası öğrenci yatay geçiş işlemleri

09 Ocak 2018 Salı 11:50 tarihinde eklendi | 3836 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

TAKVİMİ

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,

 2. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, uzaktan eğitimden örgün öğretim programına geçiş yapacak ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması,

 3. Genel not ortalaması şartını sağlamayan ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

5. İkinci öğretim diploma programından birinci öğretim diploma programına geçiş yapmak isteyenlerin II. öğretim diploma programında sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi gerekmektedir.

 6. Kurum içinde bir birimde aynı programın Öğretiminden II. Öğretimine geçişte başarı ve kontenjan şartı aranmaz. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7. Geçiş yapmak isteyenlerin daha önce kurum içi yatay geçiş yapmamış olması ve uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Yatay geçiş başvuru dilekçesi. (http://obs.sdu.edu.tr adresinden öğrenci no ve şifre ile sisteme girilip Yatay Geçiş Başvuru linki tıklanır. Açılan sayfada bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup (en fazla 2 tercih) tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır.)

2. Not Döküm Belgesi (Transkript)

3. Farklı programa geçiş yapmak isteyenler için onaylı ders içerikleri.

-BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJAN SAYISI AŞAĞIDA TABLODA BULUNMAKTADIR-

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

TAKVİMİ

 

 BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla kadar ayrılacağı kurumdaki programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.

 2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak, kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınır.

 3. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçi yapacak adayların öğrenim görmekte olduğu programda 4.00 üzerinden en az 3.50 genel not ortalamasına sahip olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 4. Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim diploma programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, öğrenciler uzaktan eğitim ücreti öderler.

 5. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan olması halinde yatay geçiş yapabilirler.

 6. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına girmek zorundadır.

 7. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 10. fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler ise, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yatay geçi için başvurabilir.

9. Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans düzeyinde diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

10. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan verilen KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden ülkemizdeki yükseköğretim kurumunun ilgili programının her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısının

 

 

 

o programın ilgili sınıfının yurtdışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

11. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

12. Yurt dışı kontenjanları yerleştirme işlemleri ise adayların %50genel not ortalamasa-ı ve %50 ÖSYS puanı dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısı yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istediği programın ortak derslerdeki başarısı yüksek olan yerleştirilir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi (İlgili birime hitaben)

2. Not döküm belgesi (Transkript)

 3. Onaylı ders içerikleri

4. ÖSYS sınav sonuç belgesi.

 5. Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.

6. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge.

7. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurtdışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge .

 8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmediğini ve ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmediğini gösterir belge.

 -BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJAN SAYISI AŞAĞIDA TABLODA BULUNMAKTADIR-

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

05-09 ŞUBAT  2018

BAŞVURULAR

12-14 ŞUBAT 2018

ÖN DEĞERLENDİRME VE FAKÜLTE MYO YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI

19 ŞUBAT 2018

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

19-21 ŞUBAT 2018

ASİL ADAY KAYIT İŞLEMLERİ

22 ŞUBAT 2018

YEDEK ADAY İLANI

22-23 ŞUBAT 2018

YEDEK ADAY KAYIT İŞLEMLERİ

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

22-29 OCAK  2018

BAŞVURULAR

30 OCAK-02 ŞUBAT 2018

ÖN DEĞERLENDİRME VE FAKÜLTE MYO YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI

07 ŞUBAT 2018

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

08-09 ŞUBAT 2018

ASİL ADAY KAYIT İŞLEMLERİ

14 ŞUBAT 2018

YEDEK ADAY İLANI

15-16 ŞUBAT 2018

YEDEK ADAY KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ PROGRAM ADI

KONT.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

2

BANKACILIK VE SİGORTACILIK İ.Ö.

2

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

2

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMARI

3

TURİST REHBERLİĞİ

3

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

4

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İ.Ö.

2

 

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ PROGRAM ADI

YURTİÇİ

YURTDIŞI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

5

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

5

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK İ.Ö.

4

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMARI

12

1

AŞÇILIK

3

 

AŞÇILIK İ.Ö.

3

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

7

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İ.Ö.

6

 

TURİST REHBERLİĞİ

4

2

 

 

                                        

 

T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Yalvaç 5 Günlük Hava Tahmin Raporu

 

ISPARTA

 

Öğrencilerimiz İçin Hızlı Erişim


► Akademik Takvim


Programlara Göre Ders Programı


► Staj Yönergesi (Yeni yönerge ilan edilecek)


► İşe Giriş Bildirgesi


► İlişik Kesme Formu


 
 
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }