Yayın Tarihi: 30.08.2023 23:04

Nazlı KAPLAN   -   Turizm ve Otel İşletmeciliği

603 Yabancı Dil 2 (İngilizce)   -   Öğr.Gör.Dr. Adnan SELMAN

09.02 2023   -   Saat : 11:00